CHATA SLUNEČNÁ

CykloturistikaNa kole podél Mumlavského potoka do okolí Harrachova

Na kole k nejkrásnějšímu vodopádu v Krkonoších a dál podél Mumlavského potoka až na odlesněné hřebeny hor umožňující krásné výhledy na tuto část Krkonoš.

Délka trasy: cca 18 km

Město Harrachov je jedno z nejvýznamnějších rekreačních a sportovních středisek, a to nejen v rámci Krkonoš, ale i v celé ČR. Proslulo hlavně jako středisko zimních sportů s rozsáhlým areálem skokanských můstků (první vybudován v r.1920).

Historie Harrachova a jeho okolí spadá až do 17. stol., kdy zde byly vybudovány první sklárny. Nyní zde můžete navštívit Muzeum skla v Novém Světě v areálu jedné z nejstarších českých skláren. Pokud Vás zajímá historie vzniku lyžování v Krkonoších, pak navštivte Harrachovské Ski muzeum.

Výchozí bod pro náš výlet je odstavné parkoviště Harrachov - Mumlavský vodopád nebo Harrachov ČSAD (po modré směr Mumlavský vodopád 1 km). Z parkoviště pokračujeme dál po příjezdové silnici a po chvíli dorazíme k modře značené asfaltové silničce, která ji protíná. Zde odbočíme vpravo a začneme po ní mírně stoupat /2/ až k 1 km vzdálenému rozcestí Mumlavský vodopád, kde odbočíme kousek z cesty, abychom si ho mohli prohlédnout. Prohlídka stojí určitě za to, protože se jedná o jeden z nejhezčích vodopádů Krkonoš (vysoký 10 m). V okolí vodopádu si můžete prohlédnout tzv. obří kotle a obří hrnce, které zde řeka vymlela do tvrdé žulové skály.

Po prohlídce budeme pokračovat po modré směr "Krakonošova snídaně" 5 km. Celá cesta vede podél malebného Mumlavského potoku stoupáním /2/ až k rozc. Krakonošova snídaně. Tam odbočíme vlevo po žluté směr "Vosecká bouda", kde pokračujeme v stoupání /2-3/ až k rozc. Pod Voseckou boudou, kde odbočíme vlevo na zelenou směr "Pod Jakšínem" a "U silnice".

Dále absolvujme nejzajímavější úsek cesty, tvořený především mírnými sjezdy, které vystřídají mírná stoupání, a to až k lovecké chatě Alfrédka. Od ní už následuje sjezd dolů. Celou cestu se nám nabízejí pěkné výhledy na okolní krajinu. Těsně před vjezdem na silniční komunikaci přijedeme k rozc. U silnice. Od něho budeme pokračovat zprvu po červené směr "Harrachov" dolů po silnici a na první křižovatce odbočíme doleva a po asi 2 km přijedeme zpět do výchozího bodu.

Nahoru


Cykloturistický okruh Jilemnice křížem krážem

Popis trasy: Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u rozcestníku U Labutě, kam nás z jilemnického náměstí dovede červená pěší trasa Valdštejnskou ulicí.

Okruh začíná prudkým stoupáním po úzké asfaltové silničce zeleně značenou cyklotrasou. Dovede nás až v k vyhlídce na Kozinci, odtud je krásný výhled na hlavní hřeben západních Krkonoš. Dále nás povede přes Roztoky a Martinice, kolem Mlýnského rybníku do Horní Branné, kde si můžete prohlédnout místní zámek.

Zajímavosti na trase:

1. Kaple sv. Anny na úbočí vrchu Kozince byla vysvěcena roku 1908 a stála tehdy ještě daleko v polích. Již v devatenáctém století bychom tu našli kříž. Lípy před vchodem do kaple za bezmála sto let existence této půvabné drobné stavby zmohutněly a přetvořily celé místo ve významnou krajinnou dominantu.

2. Vyhlídka na Kozinci nabízí působivý pohled na hrabačovské údolí. Nás však zaujmou především krkonošské hřebeny - Kotel, Krkonoš, charakteristická kupa Žalého s rozhlednou a Černá Hora.

3. Měděné doly se nacházely na nejvyšším bodě Jilemnice - Kozinci, jsou však veřejnosti z bezpečnostních důvodů nepřístupné. Měděné doly jsou na Jilemnicku doloženy již ve středověku. Těžba tu byla naposledy obnovena za I. světové války.

4. Peřimovský most - v Dolní Sytové se na silnici do Peřimova klene přes řeku Jizeru most, chráněný jako technická památka. Byl ostaven roku 1912, má jediný široký oblouk a je to jedna z prvních železobetonových mostních konstrukcí u nás.

5. Kaple sv. Isidora, patrona rolníků, byla postavena v roce 1719. O jejím barokním původu svědčí zbytky dvou postranních schodišť vedoucích ke sklípku s kdysi mohutným pramenem vody.

6. Mříčná leží v nadmořské výšce 431 m. n. m. v údolí potoka Olšiny, pod vrchem Strážníkem (610 m. n. m.). V obci nalezneme klasickou krkonošskou lidovou architekturu a mj. i barokní kostel sv. Kateřiny z r. 1716. Obec je rodištěm propagátora turistiky a lyžování v Krkonoších Jana Buchara (1859-1932).

7. Martinice leží v předhůří Krkonoš s krásnými panoramatickými výhledy na jejich část - od Černé hory přes Žalý po Kotel. Je důležitou železniční křižovatkou, nabízí však i příležitosti pro zimní sporty (lyžařský vlek, kluziště) a v létě možnost rybolovu na místním rybníce.

8. Mlýnský rybník se nachází polevé straně cesty z Martinic do Horní Branné. Lesy České republiky (LČR) se rozhodly vybudovat na lesním potůčku, bezejmenném levostranném přítoku Jilemky, vodní retenční nádrž. Slovo "vybudovat" není přesné, neboť jde o obnovu bývalého rybníčku. V této lokalitě, stejně jako na dalších šesti místech v branském lese, se totiž už dříve umělé vodní plochy nacházely.

9. Jiránkova studánka - ukrývá se v lese mezi Martinicemi a Horní Brannou. Pramení zde natolik čistá a zdravá voda, že si pro nechal posílat hrabě Harrach, který vlastnil zámek v Horní Branné.

10. Horní Branná - vesnička malá rozlohou, ale velká důležitou rolí v naší historii. Z řady osobností, které se zapsaly do jejich dějin, je určitě významnou postavou Jan Ámos Komenský, který zde prožíval poslední měsíce svého života ve vlasti. Na paměť jeho pobytu je v hornobrannském zámku malé muzeum - Památník J. A. Komenského. Kromě zámku můžeme v horní Branné najít i rodinnou hrobku sv. Kříže (rodu Harrachů), která byla vystavěna v byzantském a renesančním slohu, a dále harrachovský špitál a kostel.

11. Hrabačovská zvonička - její proslulý půvab z poloviny 19. století svědčí o tom, jak citlivě naši předkové dokázali objekt zasadit do krajiny. Zvuk zvonku se odtud krásně nese celým širokým údolím na soutoku Jizerky a Jilemky.

12. Dům, kde žil Bohumil Hanč - nejslavnější český lyžařský závodník žil v hrabačovském domku se svou ženou v období před 1. světovou válkou. Odtud odešel 23. března 1913 na závod v běhu na lyžích na 50km, kde tragicky zahynul ve sněhové vánici.

13. Jilemnice - město v centru naší cyklotrasy nabízí spoustu zajímavostí i možností vyžití. Krkonošské muzeum (zámek Harrachů), Zvědavá ulička, unikátní opakovací hodiny na radniční věži, sportovní centrum s krytým bazénem, lyžařský vlek, upravované běžecké lyžařské tratě, dráha pro kolečkové brusle atd.

Nahoru


Z Harrachova na Čertovu pláň

Horské městečko Harrachov se nalézá v západní části Krkonoš v údolí Mumlavy. Kol dokola se vypínají tisícoví strážci v podobě Čertovy hory, Bílého vrchu, Jakšinu, Kamence a Plešivce. Je to ideální místo aktivní dovolené po celý rok i výborným cílem rodinných výletů. Krásná příroda údolí Mumlavy a Rýžovištního potoka, svahy s výhledy kolem Čertovy hory a okolí Studenova lákají nejedny vyznavače sportovních aktivit.

Délka trasy: cca 16 km

Popis:
Z Harrachova zamíříme na silnici E65 ve směru na Kořenov kolem toku Mumlavy a pomalu se připravujeme na nejnáročnější úsek výletu. Po cca 1,5 km před Janovem odbočíme na lesní asfaltovou cestu vlevo a stoupáme dlouze, místy ostřeji lesem (4,5 km) k rozcestí Pod Čertovou horou. Jelikož trasa míjí samotný vrchol, jsme ušetřeni dalšího výrazného stoupání a pokračujeme stoupajíc kamenitou cestou. Po necelém 1 km se napojujeme na modrou, terén se napřimuje a klesá, míjíme Janovu skálu a ke Studenovu přijíždíme krásným terénním sjezdem. Tady chvíli zastavujeme a naše kroky míří do horské chaty pro občerstvení. Po malém odpočinku pokračujeme po asfaltu lesem klesajícím a stoupajícím profilem přes Čertovu pláň k rozcestí Ručičky, odkud již po asfaltu krásně a dlouze sjíždíme lesem kol Rýžovištního potoka do Rýžoviště a poté do cíle trasy v Harrachově.

Atraktivity na trase:

1) Harrachov - Horské městečko Harrachov je významným střediskem turistiky a zimních sportů v západních Krkonoších. Harrachov nabízí svým návštěvníkům nejen ubytovaní a sportovní vyžití, ale také prohlídku Sklářského či Hornického muzea. Zajímavá je také kaple sv. Alžběty se skleněným zvonem. Na úbočí Čertovy hory je areál skokanských můstků včetně tzv. mamutího, který je největší v ČR.

2) Janova skála - SZ vrchol, kuželovitý vrcholek zakončený zdvojenou skalnatou formací, přístupný pouze terénem. Po široké značené cestě lze dojít (300 m) k hlavní vrcholu Janovy skály, který je přístupný od východu a je tvořen pouze skaliskem s omezeným výhledem.

Itinerář:
Start: Harrachov, silnice E65 do Janova
1) před Janovem, nahoru po asfalt. cestě, trasa č. 4
2) Pod Čertovou horou, nahoru po asfalt. cestě, trasa č. 4
3) U Janovy skály, modrá KČT, trasa č. 4
4) Studenov, modrá KČT, trasa č. 4
5) Ručičky, po asfalt. cestě, zelená KČT, trasa č. 1A
6) Ryžoviště, zelená KČT, trasa č. 1A
Cíl: Harrachov

Nahoru


Chata Dvoračky

Dvoračky je velmi stará bouda, původně horská zemědělská usedlost. Rozlehlé okolní lučiny s hustou travou umožnili chov dobytka. Založena byla roku 1707 rodinou Schierovou. V březnu 1893 vyhořela a spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hostinec. Bouda byla hojně navštěvována a to i v zimě. Pořádali se zde v únoru 1902 sedmé mistrovství Čech v lyžování. V roce 1921 přešla při pozemkové reformě do rukou státu a byla pronajata české rodině Puhonných, která ji později koupila. Mezi nejvzácnější hosty, kteří se zde zapsali do pamětní knihy patřil president dr. Eduard Beneš s chotí Hanou, kteří Krkonoše milovali a na Dvoračkách před válkou i v roce 1945 trávili volné chvíle oddechu.

Dnes jsou Dvoračky navštěvovány pro svou domácí pekárnu, domácí kuchyni, horské speciality a přijatelné ceny. Otevřeny jsou pro Vás 365 dní v roce od 9 do 24 hodin.

Délka trasy: cca 20 km

Přístup:
Horská chata Dvoračky leží v nadmořské výšce 1.140 m n. m. mezi Lysou horou a horou Kotel. Kolem Dvoraček stoupá jedna z nejstarších stezek nazvaná Česká, známá už v 10. století. Dvoračky leží na křižovatce turistických cest Dvoračky - Rokytnice nad Jizerou, Studenov, Harrachov, Mísečky, Špindlerův Mlýn, Rezek

Itinerář: Start: Chata Slunečná 1) Rezek 2) Sedlo pod Dvoračkami 3) Dvoračky 4) Sedlo pod Dvoračkami 5) Rezek Cíl: Chata Slunečná

Nahoru


Benecký okruh, Na Žalý

Krátký okruh z Benecka na rozhlednu na vrcholu Žalý.
Náročnost: Lehká
Kolo: Horské

Délka trasy: 9.71 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 2.1 km (22 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 6.8 km (70 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 0.81 km (8 %)
Stoupání v úsecích: 5.84 km (60 %)
Klesání v úsecích: 3.87 km (40 %)
Maximální výška: 1030 m n.m. ("v úseku Přední Žalý, odb. -> (1200)")
Minimální výška: 840 m n.m. ("Benecká serpentina")
Převýšení: 190 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 258 m (sklon 4.4 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 258 m (sklon 6.7 %)
Maximální sklon do kopce: 11.2 % (0.6 km v úseku Úbočí Žalého -> Přední Žalý)
Maximální sklon z kopce: 13.3 % (0.3 km v úseku (1200) -> (1201))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Okolí Benecka

Vyhlídkový okruh kolem Benecka s příjemným sjezdem do údolí Jizerky a povinným výšlapem zpět na hřeben.
Náročnost: Lehká
Kolo: Trekingové

Délka trasy: 14.2 km
Úseky cesty typu "Vozová": 10.97 km (77 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 0.93 km (7 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 2.3 km (16 %)
Stoupání v úsecích: 8.18 km (58 %)
Klesání v úsecích: 6.02 km (42 %)
Maximální výška: 865 m n.m. ("(1215)")
Minimální výška: 555 m n.m. ("Vítkovice, OÚ")
Převýšení: 310 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 368 m (sklon 4.5 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 368 m (sklon 6.1 %)
Maximální sklon do kopce: 15.9 % (0.3 km v úseku (4187) -> nad Zákoutím)
Maximální sklon z kopce: 16 % (0.1 km v úseku u Poustky -> (4235))

Více na www.výletník.cz

Nahoru


Rezek - Dvoračky

Lesní asfaltka pozvolna stoupající k sedlu pod Dvoračkami.
Náročnost: Lehká
Kolo: Trekingové

Délka trasy: 5 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 0.7 km (14 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 4.3 km (86 %)
Stoupání v úsecích: 3.7 km (74 %)
Klesání v úsecích: 1.3 km (26 %)
Maximální výška: 1125 m n.m. ("Dvoračky")
Minimální výška: 870 m n.m. ("Pod Preislerovým kopcem")
Převýšení: 255 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 287 m (sklon 7.8 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 32 m (sklon 2.5 %)
Maximální sklon do kopce: 14.1 % (0.7 km v úseku Sedlo p. Dvoračkami -> Dvoračky)
Maximální sklon z kopce: 10 % (0.1 km v úseku Pod Preislerovým kopcem -> (1368))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Benecko - Štěpanický okruh

Za krásami lidové architektury do Horních Štěpanic.
Pěkné výhledy na Kotel a Podkrkonoší.
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové

Délka trasy: 20.5 km
Úseky cesty typu "Vozová": 8.5 km (41 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 9.61 km (47 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 2.4 km (12 %)
Stoupání v úsecích: 11.03 km (54 %)
Klesání v úsecích: 9.36 km (46 %)
Maximální výška: 793 m n.m. ("Benecko")
Minimální výška: 436 m n.m. ("Dolní Štěpanice, rozc.")
Převýšení: 357 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 627 m (sklon 5.7 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 627 m (sklon 6.7 %)
Maximální sklon do kopce: 16 % (0.1 km v úseku (4235) -> u Poustky)
Maximální sklon z kopce: 18.8 % (0.1 km v úseku Kotelská vyhlídka -> (4196))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Z Vysokého n/J k Bozkovským jeskyním

Okružní trasa vedoucí dosti zvlěnou krajinou po asfaltových silnicích. Cestou mnoho pěkných výhledů.
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové

Délka trasy: 37.12 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 1.34 km (4 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 1.96 km (5 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 23.84 km (64 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 9.98 km (27 %)
Stoupání v úsecích: 16.86 km (45 %)
Klesání v úsecích: 19.71 km (53 %)
Maximální výška 702 m n.m.: ("v úseku (2293) -> (2292)")
Minimální výška 350 m n.m.: ("Podolí")
Převýšení: 352 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 822 m (sklon 4.9 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 822 m (sklon 4.2 %)
Maximální sklon do kopce: 16.9 % (0.1 km v úseku (2673) -> (2675))
Maximální sklon z kopce: 14.8 % (0.2 km v úseku Bozkov -> (2674))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Dolní Sytová - zámek Horní Branná

Pro milovníky MTB: krátká, ale na nerovný terén bohatá trasa napříč Jilemnickými hvozdy.
Náročnost: Střední
Kolo: Horské

Délka trasy: 16.77 km
Úseky cesty typu "Pěší": 0.74 km (4 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 8.7 km (52 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 4.37 km (26 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 2.73 km (16 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 0.23 km (1 %)
Stoupání v úsecích: 8.15 km (49 %)
Klesání v úsecích: 8.11 km (48 %)
Maximální výška: 522 m n.m. ("(3281)")
Minimální výška: 379 m n.m. ("(3290)")
Převýšení: 143 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 358 m (sklon 4.4 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 278 m (sklon 3.4 %)
Maximální sklon do kopce: 13.5 % (0 km v úseku (3290) -> (3289))
Maximální sklon z kopce: 9.2 % (0.1 km v úseku Maňasovsko -> Zásadka)

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Harrachovsko - Rokytnický okruh

Okruh vede přes atraktivní partie západních Krkonoš s výhledy, množnostmi občerstvení i možnostmi pořádně se "vyšťavit".
Náročnost: Střední
Kolo: Horské

Délka trasy: 34.17 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 0.7 km (2 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 24.09 km (71 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 2.11 km (6 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 5.47 km (16 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy": 1.8 km (5 %)
Stoupání v úsecích: 17.54 km (51 %)
Klesání v úsecích: 16.32 km (48 %)
Maximální výška: 1125 m n.m. ("Dvoračky")
Minimální výška: 529 m n.m. ("(2206)")
Převýšení: 596 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1059 m (sklon 6 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 1059 m (sklon 6.5 %)
Maximální sklon do kopce: 25 % (0 km v úseku Krásná vyhlídka -> Studenov)
Maximální sklon z kopce: 18 % (0.1 km v úseku (1351) -> (1352))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Na práh Českého ráje

Okruh spojuje Vysoké nad Jizerou, Semily, vrch Kozákov či Železný Brod. Vede členitou krajinou s mnoha výhledy, po asfaltových silnicích.
Náročnost: Obtížná
Kolo: Trekingové

Délka trasy: 57.74 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 1.71 km (3 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 1.55 km (3 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 42.07 km (73 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 12.41 km (21 %)
Stoupání v úsecích: 30 km (52 %)
Klesání v úsecích: 26.41 km (46 %)
Maximální výška: 744 m n.m. ("Kozákov")
Minimální výška: 278 m n.m. ("(2582)")
Převýšení: 466 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1213 m (sklon 4 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 1213 m (sklon 4.6 %)
Maximální sklon do kopce: 15.3 % (0.5 km v úseku Bohuňovsko -> Bozkovské jeskyně)
Maximální sklon z kopce: 20.7 % (0.1 km v úseku (2843) -> (2842))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Na práh Českého ráje 2

Napříč západním Podkrkonoším až do Českého ráje a zpět. Trasa je hodně zvlněná, s úseky pro MTB.
Náročnost: Obtížná
Kolo: Horské

Délka trasy: 56.02 km
Úseky cesty typu "Pěší": 0.74 km (1 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 12.09 km (22 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 0.9 km (2 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 29.39 km (52 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 12.9 km (23 %)
Stoupání v úsecích: 25.13 km (45 %)
Klesání v úsecích: 26.8 km (48 %)
Maximální výška: 744 m n.m. ("Kozákov")
Minimální výška: 325 m n.m. ("Semily, u Jizery")
Převýšení: 419 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1117 m (sklon 4.4 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 1117 m (sklon 4.2 %)
Maximální sklon do kopce: 24.4 % (0.1 km v úseku (3282) -> (3279))
Maximální sklon z kopce: 15.7 % (0.1 km v úseku (2985) -> (3042))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Z Rokytnice na Zlaté návrší a zpět

Náročný okruh s velkým převýšením (1700 m). Odměnou jsou bohaté výhledy i dobré sjezdy.
Náročnost: Obtížná
Kolo: Horské

Délka trasy: 53.42 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 6.24 km (12 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 23.82 km (45 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 10.11 km (19 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 13.25 km (25 %)
Stoupání v úsecích: 26.16 km (49 %)
Klesání v úsecích: 26.16 km (49 %)
Maximální výška: 1400 m n.m. ("Vrbatova bouda")
Minimální výška: 529 m n.m. ("(2206)")
Převýšení: 871 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1838 m (sklon 7 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 1838 m (sklon 7 %)
Maximální sklon do kopce: 25 % (0 km v úseku Krásná vyhlídka -> Studenov)
Maximální sklon z kopce: 15.9 % (0.3 km v úseku nad Zákoutím -> (4187))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru


Jizersko-krkonošská magistrála

Délka trasy: 88.76 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní": 4.5 km (5 %)
Úseky cesty typu "Vozová": 19.15 km (22 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK": 47.19 km (53 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy": 17.85 km (20 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy": 0.07 km (0 %)
Stoupání v úsecích: 30.27 km (34 %)
Klesání v úsecích: 55.81 km (63 %)
Maximální výška: 910 m n.m. ("v úseku Saská cesta -> Jurischův kříž")
Minimální výška: 404 m n.m. ("v úseku Kunčice, prům. -> (3926)")
Převýšení: 506 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1396 m (sklon 4.6 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů: 1898 m (sklon 3.4 %)
Maximální sklon do kopce: 17.5 % (0.2 km v úseku Na Mýtě -> Havírna)
Maximální sklon z kopce: 20.8 % (0 km v úseku (1029) -> (1904))

Více na www.vyletnik.cz

Nahoru

Stránky rekreačního objektu CHATA SLUNEČNÁ | webdesign & webmaster: XxX | Copyright 2018